“Breng volledige controle op vuurwapens naar Vlaanderen”

Door Joris Nachtergaele op 12 mei 2020, over deze onderwerpen: Wapens

Uit het jaarverslag rond de Vlaamse wapenhandel in 2018 blijkt dat de invoer van vuurwapens de laatste jaren enorm is toegenomen. In vergelijking met 2013 gaat het hier maar liefst om een verdubbeling. In totaal zijn er momenteel zo’n 355.112 vuurwapens in omloop Vlaanderen. Zorgwekkend hierbij is de versnippering van bevoegdheden die leidt tot een inefficiënte controle op dat wapenbezit. “Door ondoorzichtige en inefficiënte  procedures hebben we momenteel te weinig zicht op wie welk wapen in bezit heeft en dat kan potentieel tot gevaarlijke situaties leiden”. Vlaams Volksvertegenwoordiger Joris Nachtergaele (N-VA) roept nu op om het volledige bevoegdheidspakket te regionaliseren.

Vandaag lichtte de minister-president Jan Jambon in het Vlaams Parlement het jaarlijks verslag wapenhandel van 2018 van het Vlaams Vredesinstituut (VVI) toe. Daaruit blijkt dat er een grote toename is van het aantal ingevoerde vuurwapens in Vlaanderen.

Een opvallende vaststelling van het verslag is dat het controlesysteem volgens het Vredesinstituut heel erg complex is en mank loopt. Dit leidt tot lange en inefficiënte administratieve procedures en een gebrekkige controle op wie welk wapen in zijn bezit heeft, aldus het VVI.

Het Vredesinstituut wijst als grootste pijnpunt op de controle op openbare orde en veiligheid. Die wordt geacht federaal te worden gevoerd maar in de praktijk blijkt dat dat niet altijd het geval is, zeker niet voor wat betreft de controle via de schietsportfederaties.  Die beperkingen van het federaal systeem worden aldus ook Vlaams geïmporteerd en vergunningen kunnen dus worden toegekend zonder dat er een echte veiligheidscontrole heeft plaatsgevonden in hoofde van de aanvrager.

Vlaams volksvertegenwoordiger Joris Nachtergaele  riep vandaag in de Commissie Buitenlandse aangelegenheden op tot centralisatie van de controle:  “De hele procedure is nogal kafkaiaans. Drie bestuursniveau’s zijn betrokken: het federale niveau, het Vlaamse niveau en de diensten van de gouverneurs. Een dergelijke versnippering van bevoegdheden leidt zelden tot een coherent beleid. Bovendien heeft Vlaanderen, na 10 jaar nog steeds geen toegang tot het centraal wapenregister. Enkel een centralisering van bevoegdheden op Vlaams niveau kan hier verandering in brengen.”

Minister President Jan Jambon bevestigde - in antwoord op de vraag van Nachtergaele tot regionalisering van de gehele controlebevoegdheid- voorstander ter zijn van een homogeen bevoegdheidspakket in deze materie.

“Het is noodzakelijk om de volledige controle op wapens te regionaliseren om de controle en de veiligheid te kunnen waarborgen”, zegt Joris Nachtergaele. “Daarom dring ik er op aan dat dit op tafel komt te liggen bij de volgende regeringsonderhandelingen”.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is