Franse herstelmaatregelen na Scheldevervuiling pas voor juni 2021

Door Joris Nachtergaele op 5 februari 2021, over deze onderwerpen: Regio Vlaamse Ardennen, Leefmilieu, Water, Waterwegen

In juni van dit jaar zal de Franse overheid met een herstelplan komen om de Scheldevervuiling van april 2020 aan te pakken. Dat blijkt uit een antwoord van Vlaams Minister van Leefmilieu Zuhal Demir op een vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Joris Nachtergaele (N-VA). “Beter laat dan nooit”, reageert Joris Nachtergaele. “Ik stel vast dat de urgentie die in Vlaanderen leeft om onze natuur te beschermen niet overal even fel aanwezig is. Dat er nu naast het herstelplan ook een nieuwe online-versie komt van het internationale waarschuwingssysteem lijkt me wel een stap voorwaarts.”


Eind april vorig jaar richtte een lek in een bietenpulpbezinkingsbekken van een Franse suikerfabriek een enorme ravage aan in de Schelde. Op Vlaams grondgebied werd nipt een natuurramp vermeden door tijdig beluchtingsframes te water te laten en zo zuurstof in het Scheldewater te pompen. Hierdoor werd 95% van onze vissenpopulatie gered. Vissen op Frans en Waals grondgebied hadden minder geluk. Experten geven aan dat er op Franse bodem vanaf de suikerfabriek stroomafwaarts geen enkele vis deze ramp heeft overleefd. In Wallonië zou het gaan om slechts 0,2% van de vissenpopulatie.


Volgens Vlaams minister voor Leefmilieu Zuhal Demir zal een speciaal hiervoor opgericht Frans comité in juni van dit jaar een maatregelenprogramma voorstellen om de ecologische schade in de Schelde te herstellen. “Dat er nu na maanden talmen toch actie komt vanuit de Franse overheid is voorzichtig positief te noemen”, reageert Joris Nachtergaele. “De minister liet weten dat we dit vanuit Vlaanderen nauw blijven opvolgen in de Internationale Scheldecommissie, waar we vertegenwoordigd zijn in een groep die de voortgang van het herstel zal monitoren.”


Deze zomer lanceerde Joris Nachtergaele nog een oproep om het internationaal waarschuwingssysteem WASS te herzien: “Er ging duidelijk iets mis met de toepassing van het WASS, dat buurlanden op de hoogte moet stellen van dergelijke vervuilingen van het Scheldewater. Ondanks de laattijdige verwittiging hebben we in Vlaanderen wel snel en doortastend gereageerd, maar naar de toekomst toe moet dit duidelijk anders. Dat deze waarschuwingsprocedure nu volgens de minister onder de loep wordt genomen en op termijn zal worden vervangen door een online-versie WASS 2.0 is dan ook het meest positieve nieuws van de dag.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is