Stap dichter bij klimaatvriendelijke melk door onderzoek naar melkveevoeder met bierdraf en koolzaadschroot

Door Joris Nachtergaele op 4 maart 2020, over deze onderwerpen: Landbouw

Van alle broeikasgassen die de Vlaamse landbouwsector uitstoot, is de helft methaan. Daarnaast wordt wereldwijd 1,7 miljoen hectare landbouwgrond gebruikt om soja te produceren die dan gebruikt wordt om ons melkveevoeder te produceren. “Deze productie gebeurt veelal in landen zoals Brazilië waar het Amazonewoud sneuvelt voor landbouwgrond. Vlaams onderzoek rond additieven zoals bierdraf en koolzaadschroot wil daar stelselmatig verandering in brengen.”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Joris Nachtergaele (N-VA), die daarover parlementaire vragen stelde.

Het Instituut voor Landbouw-, Visserij en Voedingsonderzoek stelt in een nieuwe studie dat de toevoeging van additieven zoals bierdraf en koolzaadschroot de nood aan soja kan verminderen en kan zorgen voor een daling van de ‘carbon footprint’ met 31 procent. Beide producten zijn restproducten die verder niet door de mens consumeerbaar zijn. Vlaams Volksvertegenwoordiger Joris Nachtergaele legde minister Hilde Crevits de studie voor tijdens de vragenronde in de Commissie Landbouw. “Het toevoegen van bierdraf of sojaschroot heeft geen negatieve impact op de inkomsten van de landbouwer, maar zorgt voor zichtbare winsten als het gaat om uitstoot van methaan en koolstofdioxide. Een win-winsituatie die we kunnen omzetten in een duurzaam en competitief Vlaams landbouwbeleid.”

 

Verder onderzoek ILVO

Vlaams minister voor Landbouw Hilde Crevits laat weten dat het ILVO deze piste rond additieven die sojaschroot vervangen verder zal onderzoeken. Daarbij zal bekeken worden hoe we bierdraf en koolzaadschroot verder optimaal kunnen benutten en of ook het restproduct van de productie van bio-ethanol in aanmerking kan komen. Joris Nachtergaele: “Het stemt me gelukkig dat de minister hier verder actie onderneemt. Een duurzame Vlaamse landbouw is een innovatieve Vlaamse landbouw. Ik blijf de resultaten van deze onderzoeken verder opvolgen.”

 

Het volledige verslag van de vraag in het Vlaams Parlement is beschikbaar via: https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1373039...

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is