Vlaams Parlement vraagt erkenning internationale positie Taiwan

Door Joris Nachtergaele op 3 maart 2021, over deze onderwerpen: Buitenlands Beleid

Vlaams parlementsleden Joris Nachtergaele (N-VA), Vera Jans (CD&V) en Emmily Talpe (Open Vld) vragen aan de Vlaamse Regering om de diplomatieke, economische en culturele relaties met Taiwan te versterken en op Europees niveau werk te maken van vredesonderhandelingen tussen Taiwan en China. Daarnaast willen ze ook voor Taiwan ook een volwaardige plaats aan de tafel van internationale organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

De voorbije weken laaiden de spanningen tussen Taiwan en China hoog op. China wil met een versterkte Chinapolitiek hun greep op Hongkong en Taiwan versterken en stelt daarbij alles in het werk om dissidente stemmen in de regio’s het zwijgen op te leggen. Voor het eerst sinds lang dreigde China met een invasie van Taiwan wanneer het eiland zich eenzijdig onafhankelijk zou verklaren. Het Vlaams Parlement vraagt de Vlaamse Regering nu om de diplomatieke, economische en culturele banden met Taiwan uit te diepen en willen de Europese Commissie aanzetten om een actieve rol te spelen in het vredesproces tussen China en Taiwan, gezien de Europese belangen in beide landen.

“Met deze resolutie willen we in de eerste plaats een signaal geven dat we in Taiwan een gelijkwaardige partner zien”, zegt Vlaams Parlementslid Joris Nachtergaele. “De Taiwanese burgers hebben door hun autonomie concreet heel wat rechten en vrijheden verkregen, zoals we die kennen in westerse democratische rechtsstaten. We hebben in Vlaanderen een traditie om mensenrechten en het zelfbeschikkingsrecht van volkeren hoog te plaatsen op de internationale agenda. Met deze resolutie zetten we die traditie kracht bij.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is