Nieuws over dit onderwerp

Vlaamse innovatie moet uitstoot broeikasgassen in stallen reduceren

Via het Europese Milkey project werkt het Vlaamse Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) momenteel mee aan de uitbouw van OTICE, een goedkoop sensorsysteem dat landbouwers …

Stap dichter bij klimaatvriendelijke melk door onderzoek naar melkveevoeder met bierdraf en koolzaadschroot

Van alle broeikasgassen die de Vlaamse landbouwsector uitstoot, is de helft methaan. Daarnaast wordt wereldwijd 1,7 miljoen hectare landbouwgrond gebruikt om soja te produceren die dan gebruikt wordt …