Nieuws over dit onderwerp

Stap dichter bij klimaatvriendelijke melk door onderzoek naar melkveevoeder met bierdraf en koolzaadschroot

Van alle broeikasgassen die de Vlaamse landbouwsector uitstoot, is de helft methaan. Daarnaast wordt wereldwijd 1,7 miljoen hectare landbouwgrond gebruikt om soja te produceren die dan gebruikt wordt …