Parlementair werk

In het Vlaams Parlement leg ik mij toe op verschillende domeinen die mij na aan het hart liggen. Zo ben ik ondervoorzitter van de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid, vast lid in de Commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme en plaatsvervangend lid van de Commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie. Vanuit deze commissies tracht ik zoveel mogelijk de Vlaamse Ardennen en bij uitbreiding Oost-Vlaanderen op de politieke kaart te zetten. 

In de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid leg ik me vanuit mijn expertise als burgemeester van Maarkedal vooral toe op het plattelandsbeleid. Daarnaast zet ik me ook in voor de verschillende dossiers rond landbouw.

Als vast lid van de Commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme kan ik me toeleggen op verschillende Europese dossiers, wapenhandel en internationale conflicten. Daarnaast ligt de focus op toerisme in de Vlaamse Ardennen en het groeiend wielertoerisme in de streek.

Als plaatsvervangend lid van de Commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie kan ik me verdiepen in het milieubehoud en ruimtelijke ordening op het platteland.

 

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over de bescherming en versterking van gendergelijkheid en vrouwen- en meisjesrechten in de intra-Afghaanse vredesonderhandelingen (opschrift gewijzigd door de plenaire vergadering: ... over Afghanistan)

van Emmily Talpe, Joris Nachtergaele, Orry Van de Wauwer, Staf Aerts en Annick Lambrecht
851 (2020-2021) nr. 1

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het voorstel van resolutie over de bescherming en versterking van gendergelijkheid en vrouwen- en meisjesrechten in de intra-Afghaanse vredesonderhandelingen

van Emmily Talpe, Joris Nachtergaele, Orry Van de Wauwer, Staf Aerts en Annick Lambrecht
851 (2020-2021) nr. 4

Verslag van de gedachtewisseling over het jaarverslag 2020 van het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (VLEVA)

van Joris Nachtergaele
875 (2020-2021) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Schelde Oudenaarde - Gebromeerde vlamvertragers

van Joris Nachtergaele aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
1260 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Spaarbekken Pauwelsbeek - Stand van zaken

van Joris Nachtergaele aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
1259 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Opsluiting professor Djalali in Iran - Diplomatieke acties (3)

van Joris Nachtergaele aan minister Jan Jambon (Vraag en antwoord)
433 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over plattelandsarmoede

van Jeremie Vaneeckhout aan minister Zuhal Demir
181 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de uitrol van de neutrale geldautomaten in plattelandsgemeenten

van Emmily Talpe aan minister Zuhal Demir
207 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de nieuwe dualuseverordening met betrekking tot cybersurveillance

van Staf Aerts aan minister Jan Jambon
4656 (2020-2021)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2