Parlementair werk

In het Vlaams Parlement leg ik mij toe op verschillende domeinen die mij na aan het hart liggen. Zo ben ik ondervoorzitter van de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid, vast lid in de Commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme en plaatsvervangend lid van de Commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie. Vanuit deze commissies tracht ik zoveel mogelijk de Vlaamse Ardennen en bij uitbreiding Oost-Vlaanderen op de politieke kaart te zetten. 

In de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid leg ik me vanuit mijn expertise als burgemeester van Maarkedal vooral toe op het plattelandsbeleid. Daarnaast zet ik me ook in voor de verschillende dossiers rond landbouw.

Als vast lid van de Commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme kan ik me toeleggen op verschillende Europese dossiers, wapenhandel en internationale conflicten. Daarnaast ligt de focus op toerisme in de Vlaamse Ardennen en het groeiend wielertoerisme in de streek.

Als plaatsvervangend lid van de Commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie kan ik me verdiepen in het milieubehoud en ruimtelijke ordening op het platteland.

 

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over de toetredingsgesprekken van de Europese Unie met de landen van de Westelijke Balkan

van Joris Nachtergaele, Karin Brouwers, Bart Tommelein, Karl Vanlouwe, Orry Van de Wauwer en Cathy Coudyser
1485 (2022-2023) nr. 1

Voorstel van resolutie over de erkenning als genocide van de Holodomor, de grote hongersnood van 1932-1933 in Oekraïne die het gevolg was van de communistische landbouwpolitiek in de voormalige Sovjet-Unie

van Sofie Joosen, Orry Van de Wauwer, Bart Tommelein, Karl Vanlouwe, Karin Brouwers en Joris Nachtergaele
1503 (2022-2023) nr. 1

Voorstel van resolutie over het openen van de politieke dialoog met de Europese Commissie over regiospecifieke analyses, statistieken en aanbevelingen in het kader van het Europees Semester

van Philippe Muyters, Karin Brouwers, Gwendolyn Rutten, Karl Vanlouwe, Vera Jans en Joris Nachtergaele
502 (2020-2021) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Wapenhandeldecreet - Administratieve sancties en geldboeten

van Joris Nachtergaele aan minister Jan Jambon (Vraag en antwoord)
87 (2022-2023)

Vraag om uitleg over het vredesakkoord in Ethiopië

van Joris Nachtergaele aan minister Jan Jambon
1347 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Controle doorvoer militaire goederen - Memorandum met douane

van Joris Nachtergaele aan minister Jan Jambon (Vraag en antwoord)
66 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Verslag over het voorstel van resolutie over de toetredingsgesprekken van de Europese Unie met de landen van de Westelijke Balkan

namens Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme, verslag door Kristof Slagmulder en Orry Van de Wauwer
1485 (2022-2023) nr. 2

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie over het ontwerp van decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023

namens Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid, verslag door Chris Steenwegen
15 (2022-2023) nr. 7-F

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie over het ontwerp van decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023

namens Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid, verslag door Chris Steenwegen
15 (2022-2023) nr. 7-F
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2