Parlementair werk

In het Vlaams Parlement leg ik mij toe op verschillende domeinen die mij na aan het hart liggen. Zo ben ik ondervoorzitter van de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid, vast lid in de Commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme en plaatsvervangend lid van de Commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie. Vanuit deze commissies tracht ik zoveel mogelijk de Vlaamse Ardennen en bij uitbreiding Oost-Vlaanderen op de politieke kaart te zetten. 

In de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid leg ik me vanuit mijn expertise als burgemeester van Maarkedal vooral toe op het plattelandsbeleid. Daarnaast zet ik me ook in voor de verschillende dossiers rond landbouw.

Als vast lid van de Commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme kan ik me toeleggen op verschillende Europese dossiers, wapenhandel en internationale conflicten. Daarnaast ligt de focus op toerisme in de Vlaamse Ardennen en het groeiend wielertoerisme in de streek.

Als plaatsvervangend lid van de Commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie kan ik me verdiepen in het milieubehoud en ruimtelijke ordening op het platteland.

 

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over de strijd tegen de ontbossing van het Amazonewoud

van Karin Brouwers, Karl Vanlouwe, Emmily Talpe, Joris Nachtergaele, Orry Van de Wauwer en Maarten De Veuster
373 (2019-2020) nr. 1

Voorstel van resolutie over de nakende uitvoering van de doodstraf tegen professor Ahmadreza Djalali in Iran

van Orry Van de Wauwer, Joris Nachtergaele, Katia Segers, Emmily Talpe en Jeremie Vaneeckhout
400 (2019-2020) nr. 1

Voorstel van resolutie over de situatie van religieuze en levensbeschouwelijke minderheden in het Midden-Oosten en Noord-Afrika

van Joris Nachtergaele, Karin Brouwers, Bart Tommelein, Karl Vanlouwe, Vera Jans en Maarten De Veuster
225 (2019-2020) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Mensenrechten Nigeria - Onwettige detentie van minderjarigen

van Joris Nachtergaele aan minister Jan Jambon (Vraag en antwoord)
334 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Chinese veiligheidswet en de autonomie van Hongkong - Reactie Vlaanderen

van Joris Nachtergaele aan minister Jan Jambon (Vraag en antwoord)
316 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Vervuiling Boven-Schelde door Franse suikerraffinaderij - Delegatieoverleg Internationale Scheldecommissie

van Joris Nachtergaele aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
749 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Verslag over het jaarverslag van het Vlaams Vredesinstituut 2019

namens Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme, verslag door Jeremie Vaneeckhout en Joris Nachtergaele
44 (2019-2020) nr. 2

Verslag over het jaarverslag van het Vlaams Vredesinstituut 2019

namens Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme, verslag door Jeremie Vaneeckhout en Joris Nachtergaele
44 (2019-2020) nr. 2

Ontwerp van decreet houdende instemming met de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds, ondertekend te Brussel op 19 oktober 2018

van de Vlaamse Regering
347 (2019-2020) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2