Parlementair werk

In het Vlaams Parlement leg ik mij toe op verschillende domeinen die mij na aan het hart liggen. Zo ben ik ondervoorzitter van de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid, vast lid in de Commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme en plaatsvervangend lid van de Commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie. Vanuit deze commissies tracht ik zoveel mogelijk de Vlaamse Ardennen en bij uitbreiding Oost-Vlaanderen op de politieke kaart te zetten. 

In de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid leg ik me vanuit mijn expertise als burgemeester van Maarkedal vooral toe op het plattelandsbeleid. Daarnaast zet ik me ook in voor de verschillende dossiers rond landbouw.

Als vast lid van de Commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme kan ik me toeleggen op verschillende Europese dossiers, wapenhandel en internationale conflicten. Daarnaast ligt de focus op toerisme in de Vlaamse Ardennen en het groeiend wielertoerisme in de streek.

Als plaatsvervangend lid van de Commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie kan ik me verdiepen in het milieubehoud en ruimtelijke ordening op het platteland.

 

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over de bescherming en versterking van gendergelijkheid en vrouwen- en meisjesrechten in de intra-Afghaanse vredesonderhandelingen

van Emmily Talpe, Joris Nachtergaele, Orry Van de Wauwer, Staf Aerts en Annick Lambrecht
851 (2020-2021) nr. 1

Verslag van de gedachtewisseling over het jaarverslag 2020 van het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (VLEVA)

van Joris Nachtergaele
875 (2020-2021) nr. 1

Verslag van de gedachtewisseling over het jaarverslag 2020 van het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (VLEVA)

van Joris Nachtergaele
875 (2020-2021) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Iraaks-Koerdistan - Economische samenwerking en veiligheidssituatie

van Joris Nachtergaele aan minister Jan Jambon (Vraag en antwoord)
347 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Belgisch voorzitterschap Nuclear Suppliers Group (NSG) - Vlaamse betrokkenheid

van Joris Nachtergaele aan minister Jan Jambon (Vraag en antwoord)
342 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Wapenhandel - Bilaterale relaties

van Joris Nachtergaele aan minister Jan Jambon (Vraag en antwoord)
387 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Verslag over het voorstel van resolutie over de bescherming en versterking van gendergelijkheid en vrouwen- en meisjesrechten in de intra-Afghaanse vredesonderhandelingen

namens Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme, verslag door Johan Deckmyn
851 (2020-2021) nr. 3

Vraag om uitleg over de impact van te grote hoeveelheden PFOS in Vlaamse waterlopen op landbouwgronden

van Chris Steenwegen aan minister Hilde Crevits
4126 (2020-2021)

Verslag van de hoorzitting over het Landbouwrapport 2020 (LARA) en de cijferwebsite van het Departement Landbouw en Visserij

namens Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid, verslag door Arnout Coel
892 (2020-2021) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2