Parlementair werk

In het Vlaams Parlement leg ik mij toe op verschillende domeinen die mij na aan het hart liggen. Zo ben ik ondervoorzitter van de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid, vast lid in de Commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme en plaatsvervangend lid van de Commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie. Vanuit deze commissies tracht ik zoveel mogelijk de Vlaamse Ardennen en bij uitbreiding Oost-Vlaanderen op de politieke kaart te zetten. 

In de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid leg ik me vanuit mijn expertise als burgemeester van Maarkedal vooral toe op het plattelandsbeleid. Daarnaast zet ik me ook in voor de verschillende dossiers rond landbouw.

Als vast lid van de Commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme kan ik me toeleggen op verschillende Europese dossiers, wapenhandel en internationale conflicten. Daarnaast ligt de focus op toerisme in de Vlaamse Ardennen en het groeiend wielertoerisme in de streek.

Als plaatsvervangend lid van de Commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie kan ik me verdiepen in het milieubehoud en ruimtelijke ordening op het platteland.

 

Recente vragen

Schriftelijke vraag Speciale beschermingszone (SBZ) Vlaamse Ardennen - Stand van zaken

van Joris Nachtergaele aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
526 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering (AAVR) Genève - Activiteiten 2019 en 2020

van Joris Nachtergaele aan minister Jan Jambon (Vraag en antwoord)
209 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Wapenexport - Gemeenschappelijk standpunt Europese Unie

van Joris Nachtergaele aan minister Jan Jambon (Vraag en antwoord)
236 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de invoering van een Beneluxreisbubbel

van Johan Deckmyn aan minister Jan Jambon
2228 (2019-2020)

Vraag om uitleg over de onbeschikbaarheid van Belgische melk in een aantal supermarkten

van Tom Ongena aan minister Hilde Crevits
2216 (2019-2020)

Verslag van de gedachtewisseling over de aanpak van de coronacrisis in het beleidsdomein Landbouw en Visserij

namens Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid, verslag door Emmily Talpe en Carmen Ryheul
317 (2019-2020) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2