Parlementair werk

In het Vlaams Parlement leg ik mij toe op verschillende domeinen die mij na aan het hart liggen. Zo ben ik ondervoorzitter van de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid, vast lid in de Commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme en plaatsvervangend lid van de Commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie. Vanuit deze commissies tracht ik zoveel mogelijk de Vlaamse Ardennen en bij uitbreiding Oost-Vlaanderen op de politieke kaart te zetten. 

In de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid leg ik me vanuit mijn expertise als burgemeester van Maarkedal vooral toe op het plattelandsbeleid. Daarnaast zet ik me ook in voor de verschillende dossiers rond landbouw.

Als vast lid van de Commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme kan ik me toeleggen op verschillende Europese dossiers, wapenhandel en internationale conflicten. Daarnaast ligt de focus op toerisme in de Vlaamse Ardennen en het groeiend wielertoerisme in de streek.

Als plaatsvervangend lid van de Commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie kan ik me verdiepen in het milieubehoud en ruimtelijke ordening op het platteland.

 

Recent ingediende documenten

Motie tot besluit van de op 2 juni 2021 in commissie gehouden interpellaties 1° door Stefaan Sintobin aan minister Zuhal Demir over de houding van de landbouwadministratie ten aanzien van de tijdelijke stikstofregeling van de Vlaamse Regering; en 2° door Mieke Schauvliege aan minister Hilde Crevits over de houding van het Departement Landbouw en Visserij in het stikstofdossier

van Bart Dochy, Joris Nachtergaele, Steven Coenegrachts, Wilfried Vandaele, Tinne Rombouts en Arnout Coel
835 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van resolutie over de ontwikkeling van een duurzame en geïntegreerde aqua- en maricultuur in Vlaanderen

van Cathy Coudyser, Joke Schauvliege, Bart Tommelein, Sofie Joosen, Bart Dochy en Joris Nachtergaele
753 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van resolutie over de escalatie en het geweld in het Israëlisch-Palestijnse conflict

van Karl Vanlouwe, Karin Brouwers, Gwendolyn Rutten, Joris Nachtergaele, Vera Jans en Cathy Coudyser
808 (2020-2021) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Nieuwe rietzwenkgrasrassen - Gebruik als veevoeder

van Joris Nachtergaele aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
672 (2020-2021)

Vraag om uitleg over het toenemende wapenbezit in Vlaanderen en de interfederale samenwerking inzake het wapenbeleid

van Joris Nachtergaele aan minister Jan Jambon
3844 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Promotie recreatief fietsen - Icoonroutes en fietsreparatiezuilen

van Joris Nachtergaele aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
810 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over het bezoek aan Oekraïne van de Benelux-ministers van Buitenlandse Zaken

van Johan Deckmyn aan minister Jan Jambon
3330 (2020-2021)

Vraag om uitleg over het conflict tussen Rusland en Oekraïne

van Emmily Talpe aan minister Jan Jambon
3020 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de impact van de terugval van het aantal geldautomaten op de Vlaamse plattelandsgemeenten

van Emmily Talpe aan minister Zuhal Demir
3198 (2020-2021)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2