Parlementair werk

In het Vlaams Parlement leg ik mij toe op verschillende domeinen die mij na aan het hart liggen. Zo ben ik ondervoorzitter van de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid, vast lid in de Commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme en plaatsvervangend lid van de Commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie. Vanuit deze commissies tracht ik zoveel mogelijk de Vlaamse Ardennen en bij uitbreiding Oost-Vlaanderen op de politieke kaart te zetten. 

In de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid leg ik me vanuit mijn expertise als burgemeester van Maarkedal vooral toe op het plattelandsbeleid. Daarnaast zet ik me ook in voor de verschillende dossiers rond landbouw.

Als vast lid van de Commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme kan ik me toeleggen op verschillende Europese dossiers, wapenhandel en internationale conflicten. Daarnaast ligt de focus op toerisme in de Vlaamse Ardennen en het groeiend wielertoerisme in de streek.

Als plaatsvervangend lid van de Commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie kan ik me verdiepen in het milieubehoud en ruimtelijke ordening op het platteland.

 

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over de bescherming en versterking van gendergelijkheid en vrouwen- en meisjesrechten in de intra-Afghaanse vredesonderhandelingen (opschrift gewijzigd door de plenaire vergadering: ... over Afghanistan)

van Emmily Talpe, Joris Nachtergaele, Orry Van de Wauwer, Staf Aerts en Annick Lambrecht
851 (2020-2021) nr. 1

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het voorstel van resolutie over de bescherming en versterking van gendergelijkheid en vrouwen- en meisjesrechten in de intra-Afghaanse vredesonderhandelingen

van Emmily Talpe, Joris Nachtergaele, Orry Van de Wauwer, Staf Aerts en Annick Lambrecht
851 (2020-2021) nr. 4

Verslag van de gedachtewisseling over het jaarverslag 2020 van het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (VLEVA)

van Joris Nachtergaele
875 (2020-2021) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de kortgedingprocedure van Vredesactie en Amnesty International tegen de Vlaamse overheid

van Joris Nachtergaele aan minister Jan Jambon
539 (2021-2022)

Vraag om uitleg over het bezoek van de minister-president aan Dubai en de Vlaamse Week op de Expo 2020

van Joris Nachtergaele aan minister Jan Jambon
538 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Gasleiding Nord Stream 2 - Ingebruikname

van Joris Nachtergaele aan minister Jan Jambon (Vraag en antwoord)
7 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de deelname van de minister-president aan de Vlaamse Week op de Expo 2020 in Dubai

van Johan Deckmyn aan minister Jan Jambon
509 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de uitvoer van onderdelen voor militaire vliegtuigen naar Turkije en de dagvaarding van de ngo's

van Annick Lambrecht aan minister Jan Jambon
534 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de EU-missie 'A Soil Deal for Europe' inzake bodemkwaliteit

van Ludwig Vandenhove aan minister Hilde Crevits
572 (2021-2022)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2