Parlementair werk

In het Vlaams Parlement leg ik mij toe op verschillende domeinen die mij na aan het hart liggen. Zo ben ik ondervoorzitter van de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid, vast lid in de Commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme en plaatsvervangend lid van de Commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie. Vanuit deze commissies tracht ik zoveel mogelijk de Vlaamse Ardennen en bij uitbreiding Oost-Vlaanderen op de politieke kaart te zetten. 

In de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid leg ik me vanuit mijn expertise als burgemeester van Maarkedal vooral toe op het plattelandsbeleid. Daarnaast zet ik me ook in voor de verschillende dossiers rond landbouw.

Als vast lid van de Commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme kan ik me toeleggen op verschillende Europese dossiers, wapenhandel en internationale conflicten. Daarnaast ligt de focus op toerisme in de Vlaamse Ardennen en het groeiend wielertoerisme in de streek.

Als plaatsvervangend lid van de Commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie kan ik me verdiepen in het milieubehoud en ruimtelijke ordening op het platteland.

 

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over de situatie van religieuze en levensbeschouwelijke minderheden in het Midden-Oosten en Noord-Afrika

van Joris Nachtergaele, Karin Brouwers, Bart Tommelein, Karl Vanlouwe, Vera Jans en Maarten De Veuster
225 (2019-2020) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende de mogelijke invoering van de doodstraf voor homoseksualiteit in Oeganda

van Orry Van de Wauwer, Joris Nachtergaele, Stephanie D'Hose, Paul Van Miert, Vera Jans en Piet De Bruyn
119 (2019-2020) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende de situatie in Catalonië

van Karl Vanlouwe, Karin Brouwers, Bart Tommelein, Joris Nachtergaele, Vera Jans en Wilfried Vandaele
110 (2019-2020) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag N8 Oudenaarde-Brakel - Verkeersveiligheid

van Joris Nachtergaele aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
578 (2019-2020)

Schriftelijke vraag N494 Kruisem-Oudenaardseweg/Kruishoutemsesteenweg - Verkeersveiligheid fietsers

van Joris Nachtergaele aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
577 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Rohingyavluchtelingen Myanmar - Steun

van Joris Nachtergaele aan minister Jan Jambon (Vraag en antwoord)
160 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de doorvoerregeling in het Wapenhandeldecreet

van Annick Lambrecht aan minister Jan Jambon
1337 (2019-2020)

Verslag van de gedachtewisseling over de voorstelling van het jaarprogramma 2020 van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM)

namens Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid, verslag door Emmily Talpe
222 (2019-2020) nr. 1

Vraag om uitleg over het bezoek van de minister-president aan Tsjechië en Hongarije

van Johan Deckmyn aan minister Jan Jambon
1375 (2019-2020)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2