Subsidiegids moet Europese subsidies naar Vlaamse lokale besturen halen

Door Joris Nachtergaele op 26 januari 2021, over deze onderwerpen: Lokale overheid, Europees beleid
Joris Nachtergaele

Op vraag van Vlaamse volksvertegenwoordiger Joris Nachtergaele gaf Vlaams minister-president Jan Jambon een overzicht van de geplande acties van het Vlaams-Europees verbindingsagentschap (VLEVA). Het agentschap zal onder meer werk maken van een Europese subsidiegids voor steden en gemeenten. “Door die ondersteuning van VLEVA kunnen onze lokale besturen meer Europese subsidies binnenhalen. In 2020 betrof het 113 lokale EU-subsidieaanvragen”, aldus Nachtergaele.

“Voor lokale besturen blijft Europa nog te vaak een ver-van-mijn-bedshow waardoor we in Vlaanderen heel wat Europese investeringen mislopen”, aldus Vlaams Parlementslid Joris Nachtergaele. Op zijn vraag gaf minister-president Jan Jambon meer toelichting in de Commissie Buitenlands Beleid over de plannen van het VLEVA om daar iets aan te doen.

Volledig overzicht van Europese subsidielijnen

“Voor 2020 faciliteerde het VLEVA 113 EU-subsidieaanvragen van lokale overheden. Dat is al veel, maar ook het VLEVA zelf lijkt aan te geven dat we hier nog beter kunnen”, zegt Joris Nachtergaele. Minister-president Jambon gaf dan ook mee dat VLEVA werkt aan een exhaustieve subsidiegids voor lokale besturen zodat die een volledig overzicht hebben van de Europese subsidielijnen. Daarnaast zal er geïnvesteerd worden in een nog intensievere samenwerking met de Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) en investeert het agentschap in een lokaal proefproject in Limburg om de kloof met de lokale besturen te dichten.

Europa concreet maken in stad of gemeente

“Als burgemeester van Maarkedal weet ik hoe belangrijk het is om vanuit hogere overheden subsidies te krijgen om belangrijke projecten in de streek te realiseren. Vooral landelijke gemeenten hebben noch de middelen om deze projecten te financieren noch het personeel om alle verschillende subsidiekanalen goed op te volgen”, vertelt Joris Nachtergaele. “Het is ook dé manier om Europa concreet te maken voor de mensen in jouw gemeente of stad. Samen met de minister-president kijk ik uit naar de concrete uitwerking van de plannen van het VLEVA.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is