Toekomst Westelijke Balkan ligt in de EU

Door Joris Nachtergaele op 15 februari 2023, over deze onderwerpen: Europees beleid
Toekomst Westelijke Balkan ligt in de EU

De toekomst van de Westelijke Balkan ligt overduidelijk in de EU. Maar om tot de EU te kunnen toetreden, moeten deze landen wél eerst hervormen én voldoen aan de vastgelegde EU-criteria inzake democratie, markteconomie en respect voor de rechtstaat. Het Vlaams parlement heeft op initiatief van Vlaams parlementslid Joris Nachtergaele (N-VA) een voorstel van resolutie over de toetreding van de Westelijke Balkan goedgekeurd. Met dit voorstel roepen de indieners de Europese Commissie op om bij de toetredingsonderhandelingen met de landen van de Westelijke Balkan de vastgelegde Kopenhagencriteria te respecteren, een integratie steeds te verbinden aan een versterkte hervormingsagenda en om ondubbelzinnig te bevestigen dat de toekomst van die landen wel degelijk in de EU ligt.

Concreet gaat het om zes landen: Albanië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro, Noord-Macedonië, Servië en Kosovo. De EU zet in op een geleidelijke integratie van deze. Op 1 juli 2013 trad Kroatië als eerste van de zeven landen toe tot de EU; Montenegro, Servië, de Republiek Noord-Macedonië en Albanië zijn officieel kandidaat voor toetreding. ondertussen zijn Montenegro en Servië de toetredingsonderhandelingen aangegaan. Bosnië en Herzegovina en Kosovo zijn potentiële kandidaat-lidstaten.

“De resolutie zet een evenwichtige en genuanceerde lijn uit. De visienota uit 2016 van de Vlaamse Regering stelt dat de EU zich vooral op verdieping moeten focussen in plaats van op uitbreiding. Die visie werd in het Vlaamse regeerakkoord bestendigd. Daarnaast zien we  bij verschillende niet-EU-landen een  groeiende interesse voor de regio: China en Turkije zien er kansen om hun invloedsfeer te verruimen op het Europese vasteland, en er is natuurlijk ook Rusland. Die geopolitieke realiteit mogen we niet negeren.” , licht Joris Nachtergaele toe.

De indieners van deze resolutie bevestigen dat de toekomst van de landen van de Westelijke Balkan uiteindelijk in de EU ligt. “Dat is de beste garantie op stabiliteit en welvaart in de regio. Het is ook in het belang van de EU en Vlaanderen. We vragen de Europese Commissie om tijdens onderhandelingen steevast de vastgelegde toetredingscriteria te respecteren en eventuele steun te verbinden aan een sterke hervormingsagenda. Daarbij is een gedifferentieerde en individuele aanpak per kandidaat-lidstaat cruciaal.”

Aan de Vlaamse Regering vragen de indieners om steun voor een voorwaardelijk, maar geloofwaardig toekomstperspectief voor de landen in kwestie. “Die voorwaarden betreffen onder andere respect voor de mensenrechten en de principes van de democratische rechtsstaat, goed bestuur en de bestrijding van corruptie.”

“Vandaag is de economische en politieke samenwerking met de Westelijke Balkan eerder beperkt. De Westelijke Balkan is echter wel degelijk een economisch en strategisch belangrijke regio voor Vlaanderen. Een nauwere samenwerking biedt dan ook heel wat kansen. We vragen de Vlaamse Regering dan ook om  in te zetten op rechtstreekse diplomatieke, economische en culturele relaties met de landen van de Westelijke Balkan. Op die manier anticiperen we op een mogelijk EU-lidmaatschap van die landen en zorgen we voor een pioniersvoordeel.”, besluit Vlaams parlementslid Joris Nachtergaele.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is